Kom maar op met die nieuwe concepten!


De beleggingswereld bevindt zich in een lastige spagaat, stelt Job Dijkstra, toezichthouder bij de AFM, in een bijdrage aan het debat over de toekomst van het advies en de rol van de adviseur.
Job Dijkstra

Aan de ene kant willen beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders de klant de beste dienstverlening aanbieden die zij hebben, aan de andere kant is deze dienstverlening niet voor elke klant betaalbaar. Op een relatief kleine portefeuille drukken kosten nu eenmaal zwaar.

Wij zien als AFM ook dat niet elke belegger in staat is om zelf de juiste keuzes en afwegingen te maken. De wereld van financiële markten wordt, zoals directeur private banking Saskia Klep van Theodor Gilissen Bankiers in haar bijdrage ook aangeeft, enerzijds alleen maar complexer met de huidige overdaad aan informatie en keuzemogelijkheden.

Anderzijds begrijpen wij, net als Wim van Zwol, de belegger steeds beter en weten wij dat elke belegger het risico loopt om in bepaalde gedragsvalkuilen, zoals zelfoverschatting, te lopen.

Betaalbaar

Als de markt dus erkent dat de meeste particuliere beleggers hulp nodig hebben in het opbouwen of onderhouden van hun vermogen, dan is het noodzakelijk dat wij, toezichthouder en marktpartijen samen, gaan onderzoeken hoe wij deze toegevoegde waarde op een betaalbare manier kunnen aanbieden. Als ik een voorschot mag nemen op de toekomst dan zie ik een wereld van verschillende bedieningsconcepten voor mij. 

Eén van de concepten wil ik automatische ondersteuning noemen. Bepaalde doelgroepen hebben hier behoefte aan. In dit bedieningsconcept wordt de klant op basis van zijn klantprofiel automatisch een asset allocatie geadviseerd. Daarnaast krijgt hij hulp bij het kiezen van de verschillende financiële instrumenten. In het samenstellen van zijn portefeuille krijgt hij tips en aanbevelingen. Gedurende de looptijd wordt hem regelmatig de spiegel voorgehouden en wordt hem bijvoorbeeld geadviseerd te herbalanceren of even niets te doen. 

Door de gesprekken met de markt en de initiatieven die ik in binnen- en buitenland zie ben ik er van overtuigd dat dit mogelijk is tegen een redelijke prijs. Misschien moeten wij accepteren dat een en ander niet meteen het niveau haalt van de professionele beleggingsexpert, maar tevreden zijn met het feit dat de klant al geholpen is met quick wins als goede spreiding, lage kosten en een buy & hold strategie.

Wat weerhoudt u dus om nieuwe bedieningsconcepten te ontwikkelen die in de behoefte van de klant voorzien? En tegelijkertijd betaalbaar zijn? 

En de zorgplicht dan?

Wij kunnen ons voorstellen dat partijen het 'eng' vinden om andere vormen van dienstverlening te ontwerpen. Zij hebben daarbij ongetwijfeld in hun achterhoofd de vraag wat dit betekent voor de zorgplicht. De AFM wil dan ook graag partijen aanmoedigen om te blijven innoveren en vooral bij ons aan te kloppen als zij concepten hebben waar het belang van de belegger centraal staat, maar die mogelijk knellen met de bestaande wet en regelgeving (Dit kan op innovation@afm.nl). 

De AFM vindt het positief dat veel partijen nadenken over nieuwe vormen om de klant te bedienen, en experimenteren met nieuwe concepten op dit gebied. Als AFM denken wij dat innovatie nodig is wil je met je dienstverlening kunnen blijven aansluiten op de behoefte en wensen van de klant. Vooral nu de klant direct betaalt voor die dienstverlening.

Job Dijkstra is toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Meer achtergronden op Fondsnieuws: