'Lage rente stuwt cashflow-driven investing'


De rente is laag en dat zal de komende jaren zeer waarschijnlijk zo blijven. De verwachting is dan ook dat beleggingen in staatsobligaties voorlopig een negatief rendement opleveren. Ook bij de traditionele bufferfunctie van staatsobligaties worden steeds vaker vraagtekens geplaatst. Is beleggen in staatspapier nog wel zinvol?
Hendrik Jan Tuch, Aegon AM

De consensus is dat centrale banken de rente in elk geval de komende jaren op het huidige lage niveau houden. Dat betekent lage, maar ook stabiele rendementen op staatsobligaties. Op de langere termijn valt een hogere rente niet uit te sluiten.