Lehman-beleggers hekelen korting claim


Een groep Nederlandse particuliere beleggers in schuld van Lehman is boos over de wijze waarop het faillissement van de Amerikaanse zakenbank wordt afgewikkeld.

De groep vindt dat zij wordt benadeeld door de curator in de Verenigde Staten. Die heeft hun vordering deels afgewezen.

Het is de zoveelste controverse rond het bankroet van de Amerikaanse zakenbank, dat eind 2008 de financiële markten op hun grondvesten deed schudden.