'Markt onderschat kans op inflatie-uitbraak'


De financiële markten onderschatten het risico van een snelle stijging van de inflatie, waarschuwen Pimco, Rabobank en Achmea Invesment Management.
Mihir Worah