Meerderheid beleggers verwacht blijvend lage rente


Beleggers in vastrentende waarden verwachten dat de lange rente de komende drie jaar laag zal blijven, zo blijkt uit onderzoek. Vooral de structureel hogere vraag naar langlopende obligaties is reden voor specialisten om deze verwachting uit te spreken.