MEI sluit fondsen vanwege leegloop af


Middle Europe Investments (MEI), de beheerder van op Oost-Europa gerichte beleggingsfondsen, heeft de handel in aandelen voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is dat al maanden door beleggers verkooporders worden geplaatst.

Daardoor is de beheerder al geruime tijd niet meer in staat om aan de wettelijke verplichting te voldoen om minimaal 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal in liquide middelen aan te houden. Een verbetering hierin verwacht MEI op korte termijn niet.