Nederlands pensioenvermogen naar recordhoogte


Wereldwijd groeide het institutioneel pensioenkapitaal op de 22 grootste pensioenmarkten het afgelopen jaar tot een waarde van 41,3 biljoen Amerikaanse dollar. Met een stijging van ruim 13 procent is dit grootste jaarlijkse toename in de afgelopen 20 jaar. De Nederlandse pensioenmarkt heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd en noteert met 194 procent opnieuw het hoogste pensioenvermogen in verhouding tot haar bbp.