Negatief rendement op Nederlandse schuld


Beleggers die Nederlands schatkistpapier met een looptijd van drie maanden kopen, leggen daar geld op toe. Een gisteren geveilde lening die eind september wordt afgelost en 1,08 miljard euro opbracht, levert een negatief rendement op van 0,013 procent.

Het betreft stukken waarop geen rente wordt betaald. Omdat de beleggers bereid zijn iets meer te betalen dan het bedrag dat uiteindelijk wordt terugbetaald, is het rendement negatief. De Staat veilt twee keer per maand kortlopend papier. Voor het eerst sinds halverwege december is er sprake van een negatief rendement.