NIBC komt met gedekte obligatie


De Haagse bank NIBC geeft een obligatielening uit met een portefeuille Nederlandse en Duitse woninghypotheken als onderpand.

Deze pandbrieflening ofwel 'covered bond' krijgt een looptijd van waarschijnlijk vijf jaar of iets langer.