'Nieuwe benadering van risico nodig'


Obligatiebeleggingen zijn een geaccepteerde manier om de aan de meer volatiele aandelenmarkten verbonden risico's te mitigeren. Echter, de risico's die verband houden met monetair stimuleringsbeleid hebben de dynamiek van de obligatiemarkten veranderd.

Dat roept de vraag op of beleggers nog wel op obligaties kunnen vertrouwen om de volatiliteit in een multi asset-portefeuille te dempen.

De multi asset-deskundigen van Invesco Perpetual hebben dit onderzocht in het kader van een bredere analyse van benaderingen om risico en volatiliteit van een portefeuille te meten. Hun conclusie: Beleggers moeten behoedzaam zijn bij het ontwikkelen van een visie op toekomstige risico's.