NN IP: Converteerbare obligaties als normalisatie begint


Als de Europese Centrale Bank over enkele jaren begint met de normalisatie van haar balans, komen vooral veilige obligaties en obligaties met een lange looptijd onder druk te staan. Hoogrentende en converteerbare obligaties, emerging market debt en alternative credit zullen kansen bieden voor beleggers.
Pieter Jansen