NT: Rendement op aandelen langdurig lager


De komende vijf jaar zal de economische groei in de wereld laag blijven. Mede als gevolg hiervan zal het rendement op wereldwijde aandelen aanzienlijk lager zijn dan de afgelopen vijf jaar.

Dat schrijft Northern Trust in een visie op de markten voor de komende vijf jaar.