NVB: Stel overgangsfase provisieverbod bij


Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), onder voorzitterschap van Boele Staal, is het niet eens met het overgangsregime zoals dat door minister Dijsselbloem van Financiën wordt voorgesteld in het onlangs gepubliceerde concept-verbod van provisies rondom beleggingsdienstverlening.

In het concept staat dat het verbod voor beleggingsfondsen die al in klantportefeuilles zitten niet in 2014, maar een jaar later definitief van kracht wordt.