OHV: Rendement maken op obligaties nog best mogelijk


Het is nog best mogelijk rendement te behalen op portefeuilles die overwegend in obligaties beleggen. Bijvoorbeeld door in te schrijven op emissies op de primaire markt en rentefutures te verkopen op Duitse staatsobligaties, schrijft OHV.
Richard Abma, OHV