OPEC: geringe toename olievraag


De OPEC verwacht dat de vraag naar olie in 2009 met slechts 1,03 procent zal stijgen. Dat is de laagste raming sinds 2002. De geringe stijging hangt samen met de verwachting dat de olieconsumptie inzakt.