Opinie: achter vergrijzing gaat geweldig verhaal schuil


Hoewel veel economen zich zorgen maken over ontwikkelingen als vergrijzing, ziet econoom en oud-bankier Bart Le Blanc achter die uitdaging 'een geweldig verhaal'.
Bart Le Blanc, APG AM

Dat schrijft Le Blanc, in het dagelijks leven ondermeer president-commissaris van APG Asset Management en partner van het family office Andreas Capital, in zijn jongste analyse bij de laatste, geactualiseerde economische outlook van het IMF. 

'Op het eerste gezicht zien de statistieken er angstwekkend uit, erkent Le Blanc: de groei van de productiviteit is zeer fors afgevlakt sinds de financiele crisis van 2008, het percentage 60-plussers is gestegen van 20 procent in de ontwikkelde economieen in 1980 tot 30 procent nu en 40 procent in 2050, waarbij het economisch zwaartepunt bovendien verschuift van West naar Oost. 

Le Blanc verwijst naar de inmiddels overleden wetenschapper Hans Rosling, die ons heeft geleerd naar het positieve verhaal achter de cijfers te kijken. Zo is het percentage kindersterftenin de wereld  zeer fors gedaald en tegelijk is het aantal kinderen per moeder fors gedaald. 

Mede dankzij deze ontwikkelingen groeit de kans dat er een intelligente, goed-opgeleide generatie aan de onderkant opkomt, terwijl de inbreng van ouderen aan de 'top' afvlakt. Le Blanc vindt dat het tekort aan ervaren- cq vakmensen zou moeten worden tegengegaan door ouderen langer actief te houden in het arbeidsproces.

Door een ander integratiebeleid te voeren zouden we mensen ook anders gaan opleiden, zouden we anders gaan werken en doorleren en zouden we op een andere wijze met pensioen gaan. Want, vindt de voormalige topman van de Oost-Europabank, oudere professionals en vakmensen worden te vroeg in de pensioenering gedrukt. 

Door anders naar de levenscyclus van mens en samenleving te kijken, zal ook het werk en het carrierepad van mensen fundamenteel anders worden ingevuld, stelt Le Blanc. 'Het zal onze opvattingen over, en onze investeringen in menselijk kapitaal dramatisch veranderen, alsook technologische ondersteuning. Hierdoor zal het pensioensysteem "future proof" worden en dat zal ervoor zorgen dat de productiviteitsgroei in de geindustrialiseerde wereld weer groeit.' 

Lees hier de analyse van Bart Le Blanc: