Opinie: Vergelijkende kostenmaatstaf helpt niet


De Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV) ziet de invoering van de vergelijkende kostenmaatstaf niet als een grote stap voorwaarts. 'Wij zien een parrallel met de invoering van het provisieverbod', schrijft voorzitter Hans Dubbeldam van VEOV in een opiniebijdrage voor Fondsnieuws.

Sinds de invoering van het provisieverbod doet de sector er alles aan om de klant te overtuigen dat de beleggingswereld helder en transparant is geworden. De werkelijkheid is echter dat er weer nieuwe trucs ontstaan.

Met het vervangen van de term 'total expense ratio' door 'vergelijkende kosten maatstaf' zal het niet anders zijn. Ook hier betreft het slechts een klein stapje in de juiste richting, terwijl grote stappen nodig zijn om het beschadigde vertrouwen in de sector te herstellen.

Misleidend

De nieuwe term (vergelijkende kosten maatstaf) is namelijk net zo misleidend als de oude term term (total expense ratio) in die zin dat ze slechts een deel van de kosten laat zien.

Een voorbeeld: uit recent onderzoek blijkt dat de werkelijke kosten in een beleggingsfonds maar liefst twee keer (!) zo hoog zijn als de kosten die worden gerapporteerd.

Het is duidelijk dat de lobby van de bankensector en fondsenindustrie wederom zeer effectief is. De sector heeft geen belang bij volledige kostentransparantie en doet er - ook na het provisieverbod - alles aan om te vertragen.

Dat lukt helaas heel aardig. Je moet je oor niet laten hangen naar banken en productaanbieders, omdat deze partijen een eigen agenda en belang hebben.

Iedereen roept dat volledige kostentransparantie moeilijk en tijdrovend is en extra IT-kosten met zich meebrengt. Dat geloof ik graag.

Recht

En tegelijkertijd: het zij zo. Juist omdat kosten en rendement zo nadrukkelijk met elkaar samenhangen, hebben beleggers simpelweg recht om te weten wat de echte totale kosten voor beleggingsdienstverlening zijn.

De VEOV vindt dat de AFM volledige kostentransparantie op korte termijn moet afdwingen.

Hans Dubbeldam is voorzitter van de Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs.

Meer achtergronden op Fondsnieuws: