Opinie: Weg met de omloopeis voor Ucits?


Bij de introductie van UCITS IV en de vervanging van het ‘simplified prospectus’ door het ‘Key Investor Information Document’ is de eis voor UCITS beleggingfondsen om de portefeuille omloopsnelheid toe te lichten verdwenen.
Roger van den Berg

In de Nederlandse wet- en regelgeving is deze eis nog steeds opgenomen evenals bijvoorbeeld in Zwitserland en Ierland. De Vereniging van effectenbezitters (VEB) geeft aan dat deze factor belangrijk is in het kader van inzicht in het kostenniveau. Zij neemt deze factor mee bij het bepalen van de VEB Fondsenrating.

In een bijdrage voor Fondsnieuws stellen Marc Enthoven en Roger van den Berg (foto) zich daarom de vraag: Is deze Portfolio Omloop Factor (POF) nu echt relevant?