Ortec Finance: Mifid, digitalisering & know your client


Mifid II wil dat beleggingsondernemingen zoals banken en vermogensbeheerders aantonen dat de beleggingen die ze aanbieden geschikt zijn voor hun klant. Bij deze geschiktheid hoort ook dat die klant over voldoende kennis en ervaring beschikt om de werking en de risico’s van dit beleggingsproduct -of instrument te begrijpen. Maar wordt het doel van de klant ook bereikt?
Ronald Jansen, Tom Loonen