Is outperformance ten dode opgeschreven?


Het debat draait niet langer om de voorkeur voor passief of actief, maar om de vraag of er voor actief management nog wel toekomst is. Onzin zeggen anderen: er breken juist gouden tijden aan voor stockpickers.
Warren Buffett

De opmars van ETF’s en indexbeleggen gaat onverminderd door. De druk op zowel de beheervergoedingen als de rendementen neemt intussen toe. Dit roept bij sommigen de vraag op wanneer actieve managers de handdoek in de ring zullen werpen.