Paulson voorziet 'meltdown' in high yieldmarkt


De bekende hedgefondsmanager John Paulson voorziet dat er de komende tijd veel bedrijven kopje onder zullen gaan. Vooruitlopend daarop lanceert hij binnenkort een fonds dat zich specifiek op het opkopen van schuldpapier van dergelijk bedrijven richt.
John Paulson (links)

Met het Paulson Strategic Partners Fund verwacht de hedgefondsmanager (links op de foto) bij beleggers 1,5 miljard dollar op te kunnen halen, meldt CNBC.