Pensioenfondsen krijgen beheerkosten niet omlaag


Pensioenfondsen weten de beleggingskosten nog niet echt terug te brengen. De gemiddelde beheerkosten zakten iets, maar dat was louter vanwege lagere prestatiebeloningen bij ABP en PFZW.

Omdat deze gerelateerd waren aan lagere rendementen, kan niet van een besparing gesproken worden. Bij de overige 230 pensioenfondsen zijn de vermogensbeheerkosten gemiddeld iets toegenomen vorig jaar.