Pictet: High yield verliest aan aantrekkelijkheid


Pictet Asset Management meldt dat het zijn exposure aan high yield obligaties heeft teruggeschroefd naar neutraal, omdat de rendementen uit deze inkomensklasse in 2015 tot nu toe slechts 3 procentpunt hoger lagen dan staatsobligaties.

Hoewel hoogrentende obligaties zouden moeten profiteren van het economisch herstel in de Eurozone en de flinke dosis aan monetaire steun van de ECB, ziet de yield spread van deze activaklasse er steeds onaantrekkelijker uit in vergelijking met de yields uit Italiaanse of Spaanse overheidsobligaties. Dat is de verklaring voor de neutrale positie.