Portretgalerij: 10 rolmodellen in duurzame transitie


De 50 uitgekozen vrouwelijke leiders van duurzame ontwikkeling in Nederland hebben op allerlei terrein hun sporen verdiend. In onderstaande galerij worden 10 van de 50 uitgekozen vrouwelijke leiders van duurzame ontwikkeling kort geportretteerd.  

Een overeenkomstige karakteristiek van de 50 vrouwelijke leiders is dat ze er allemaal vroeg bij waren en zich vanaf het prille begin hebben gericht op bestendiging van duurzame lange termijnontwikkelingen. Daarbij gaat het dan om thema's op het terrein van klimaatverandering, maar ook ESG-gerelateerde onderwerpen als mensen- en arbeidsrechten en sociale inclusie.

Ook hebben tal van deze 50 vrouwelijke leiders zich sterk gemaakt voor strategische aanpassingen en systeemveranderingen om verduurzaming van economie, samenleving en markten te bewerkstelligen, zoals die zich nu geleidelijk beginnen af te tekenen.

Els Boerhof, managing partner Goodwell Investments, stond aan de wieg van impact investing, door in 2008 haar baan bij FMO te verruilen voor een functie bij Goodwell investments. Het fonds richt zich onder meer op financiële inclusie. In september 2020 zei tegenover het FD dat bankieren steeds ingewikkelder wordt. 'We zijn een financiële instelling en grootschalig actief in “gekke” landen, zoals Nigeria, Ghana en India. Als je een beetje vreemd ruikt, wil de bank je niet meer als klant. Goodwell is bezig om een nieuw fonds op te zetten in België, maar komt bij geen bank binnen.'

'Een van onze investeerders is nu druk aan het zetten vanuit het informele netwerk, zijn private bank. Het is bizar dat hele groepen ondernemers als paria's behandeld worden', hield ze de krant voor. Het investeringsfonds is onlangs voor de vierde keer op rij opgenomen in "Impact Assets 50", een ranking van de 50 meest toonaangevende impact investment fondsen in de wereld. 

Brenda Kramer, senior responsible investing PGGM, was als voormalig lid van de technical expert group on Sustainable Finance betrokken bij de opstelling van "A Sustainable Taxonomy for investors".  Daarnaast is zij permanente vertegenwoordiger van het Europees Platform Sustainable Finance. Regelmatig schrijft zij columns voor Fondsnieuws.

In een podcast op ons platform zegt zij trots te zijn op het werk en op het feit dat overheden er ook in mee zijn gegaan. Dat het “do-no-harm-principe” nu terugkomt in het Europese groene herstelplan, noemt ze een mooie opsteker. Kramer denkt dat de technische specificaties uit de taxonomie concrete aanknopingspunten zullen geven voor het bepalen van de toekomstige economische koers die nodig is na de wake-up-call van deze crisis. 

Liesbeth van der Kruit, director CSR Achmea, is al meer dan 11 jaar directeur van CSR, de grootste (zorg)verzekeraar van Nederland. Zij heeft een cruciale rol gespeeld bij het inbedden van maatschappelijke impact in de strategie van het Achmea-concern. In 2012 was Van der Kruit een drijvende kracht achter de lancering van de Principles for Sustainable Insurance (PSI) in Rio de Janeiro.

In 2016 zei ze in een interview met  FLuxEnergie.nl: 'Het vraagstuk van klimaatverandering wordt steeds urgenter. Onze klanten zien zich vaker geconfronteerd met schades als gevolg van extreem weer. Achmea ziet het als haar taak om samen met andere betrokken partijen Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wij vinden het belangrijk om juist van jongeren te horen hoe zij aankijken tegen dit thema. Het raakt ons allemaal, maar juist de jongere generaties hebben langdurig te maken met de gevolgen van klimaatverandering.’
                        
Claudia Kruse, managing director global responsible investing APG AM, speelt als vertegenwoordiger van de grootste pensioenbelegger in Nederland een zeer vooraanstaande rol. Ze was als lid betrokken bij de EU High Level Expert Group on Sustainable Finance.

Daarover zei ze in mei 2018 in een coverstory in het Fondsnieuws-magazine over de opdracht die ze meekregen: ‘Behalve het verduurzamen van het financiële stelsel, moet er ook meer worden belegd in duurzame oplossingen. Want klimaatverandering is een risico voor de financiële stabiliteit en dus voor de welvaart op de lange termijn. Steeds meer toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, zijn daar inmiddels van overtuigd. De Commissie gaf ons “carte blanche” bij aanvang van ons advieswerk. We kwamen echter al vrij snel tot een aantal kernthema’s en zijn daarmee aan de slag gegaan. Deze waren: wat zijn je verplichtingen als belegger, hoe bepaal je wat duurzaam is, hoe kun je de particuliere belegger erbij betrekken en hoe kun je de link opzoeken met de reële economie.’

Claudia Kruse was met APG een voorloper op het gebied van beleggingen in de UN Sustainable Development Goals en is nog altijd lid van de board of governors van het ICGN, International Corporate Governance Network.    

Carola van Lamoen, head of sustainable investing Robeco, is een professional met een lange staat van dienst op het gebied van active ownership, met focus op het creëren van een echte verandering in de financiële industrie en heeft vanuit die expertise ook de sustainable Investing strategie van Robeco op de kaart gezet.

Daarover zei ze recent in een gesprek met Fondsnieuws dat ‘beleggers zich steeds meer bewust worden van, en bezorgd zijn over de aanzienlijke operationele, financiële, juridische en reputatierisico's waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen wanneer ze de mensenrechtenrisico's niet beheersen. Hiermee heeft dit thema ook een financiële motivatie.’ Van Lamoen is naast haar werkzaamheden bij Robeco lid van het algemeen bestuur van Eumedion, het platform van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid.

Caroline van Leenders, senior process manager sustainable transitions RVO Nederland, zet zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in voor het vergroenen van de financiële sector. Al meer dan twintig jaar houdt zij zich bezig met systeemverandering, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, energie en voedsel. Daarover schreef ze boeken, zoals 'Finance for one planet' en 'Tien tips voor slimme sturing'. In mei 2015 sprak ze op een event over duurzaamheid van Fondsnieuws. Daar zei ze onder meer dat duurzame transitie verloopt op meerdere terreinen tegelijkertijd: ‘energie gaat van centraal en fossiel naar decentraal en 'vernieuwbaar' en bij grondstoffen gaat deze ontwikkeling van lineair naar circulair.’

Ze voegde er toen aan toe dat er sprake is van belangrijke veranderingen op organisatieniveau: macht gaat van een hiërarchische organisatie naar netwerken en voor mensen (in ieder geval in het Westen) wordt welbevinden belangrijker dan welvaart. 'Maar ook verwachten wij belangrijke ontwikkeling in de markt, die zal gaan van correlatie naar causaliteit, zal moreel leiderschap belangrijker worden en zal de wens en het belang van de klant echt leidend worden', aldus Van Leenders.
                        
Karlijn van Lierop, director responsible investments bij MN, is een rijzende ster. Ze is bekend van het Platform Living Wage Financials waar zij een voortrekkersrol vervulde. Daarnaast is zij bestuurslid van de IIGCC, de Institutional Investors Group on Climate Change.  

Zij is onderzoeker en lector in duurzame ontwikkeling geweest aan de Nyenrode Business Universiteit. Vervolgens werkte ze in een vergelijkbare functie aan de Universiteit van Utrecht, waarna ze actief werd als manager Sustainable development bij MVO. Ze specialiseerde zich op het terrein van palmolie. In 20212 ging ze aan het werk voor MN, waar ze actief is als lid van management team op het terrein van fiduciair advies.        

Itske Lulof, director impact private debt & equities Triodos IM, is voorzitter van het beraad groenfondsen bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Eerder was zij ondermeer lid van de task force financing van de SER betreffende het Klimaatakkoord. Zij focust zich op duurzaam bankieren, impact investing en op de energie transitie in Nederland, Europa en de Ontwikkelingslanden.

In De Volkskrant zei ze onlangs dat 'steeds meer mensen kijken naar wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving duurzamer te maken’, constateert Itske Lulof van Triodos Bank. ‘Kiezen voor groene stroom, een zonnecollector plaatsen, je huis beter isoleren: als iedereen een bijdrage levert, kom je samen al snel tot grote resultaten.'     
                        
Diana van Maasdijk, co-founder & executive director Equileap, verruilde haar baan bij ABN Amro als hoofd van het Filantropie desk om een startup te beginnen. Dat is Equileap geworden, dat data en inzichten levert aan investeerders over gender gelijkheid in het bedrijfsleven. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan gender lens investing door de ontwikkeling van indices samen met Morningstar.

Afgelopen maand werd ze geciteerd in de Financial Times, waarin zij verklaarde dat de berekeningen van Morningstar niet 100 procent accuraat zijn, omdat de dataprovider de prestaties van fondsen afweegt tegen brede kapitaal gewogen indices, terwijl gender lens indices gelijk gewogen zijn. 'Vergeleken met gelijk gewogen indices over de periode 2011-2020 outperformen de Equileap indices systematisch', verklaarde van Maasdijk.       
                          
Irina van der Sluijs, senior human rights advisor ASN Bank, is een veelgevraagd spreker en panellist op meerdere evenementen over mensenrechten, waaronder Oeso, UN Forum, Asser Institute, Robeco, PRI, Thrive Institute, MaatschappijWij en de NVB. Zij maakt zich sterk voor een leefbaar loon in relatie tot mensenrechten. In 2018 nam zij het initiatief tot oprichting van het Platform Living wage Financials. In dat kader schreef zij het boek 'Paying a Living wage, a guide for companies'.

Daarover zei ze eerder op het platform Duurzaam Ondernemen: 'Toen bleek dat "wij" er wel op vooruit gingen en "zij" niet, gingen er begin deze eeuw stemmen op dat globalisering een menselijk gezicht moest krijgen. IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) werd geboren. De overheid ging gedrags- en duurzaamheidsrichtlijnen voor multinationals ontwikkelen, maar pakte niet door. Tot op de dag van vandaag zijn deze richtlijnen vrijwillig, ‘soft law’ zoals dat heet. Simpelweg omdat de koopman het wint van de dominee. Nederland wilde bedrijven niet belemmeren in economische groei, hoewel die mede tot stand komt door arbeidsexploitatie ver weg en door het kosteloos vervuilen van milieu en natuur.'

Bijlages