Provisieverbod pas echt een feit in 2015


Het provisieverbod voor beleggingsdiensten treedt per 1 januari 2014 in werking, maar het blijft tot 1 januari 2015 mogelijk dat instellingen provisies ontvangen of verschaffen op verkregen dan wel geleverde producten.

Zo blijkt uit de toelichting van het ministerie van Financiën op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014. Deze bepaling houdt in dat feitelijk pas 1 januari 2015 de markt definitief overgaat op een provisieloos marktmodel. Het gaat hierbij om producten of diensten die vóór 1 januari 2014 van kracht waren.