Rabobank: het is wijs nu al op inflatie te anticiperen


Er zijn inflatoire krachten die op de middellange termijn er voor kunnen zorgen dat de prijzen stijgen. Daarbij valt te denken aan een verruimend begrotingsbeleid, deglobalisering, stijgende grondstoffenprijzen. Ook speelt mee dat de ECB mogelijk zijn inflatiedoelstelling van 2 procent omzet in een meer 'opportunistische' bandbreedte.
Taoufik Boussebaa, Rabobank