Rechter wijst liquidators aan voor GFH Paraplufonds


Ondanks een 'aanvullende afwikkeltermijn' die Today's Tomorrow kreeg voor de afhandeling van alle beheeractiviteiten waaronder die voor het GFH Paraplufonds, is het Today's Tomorrow niet gelukt het illiquide deel van het fonds af te wikkelen. Twee curatoren moeten de klus klaren.
Rechtbank