Regeldrift doet nu ook de geldmarktfondsen aan


Fondsen die zich richten op schuldpapier met een zeer korte looptijd zijn essentieel voor een goede werking van kapitaalmarkt en reële economie. Nu de obligatierente oploopt, is de zorg om liquiditeit weer helemaal terug.

Het is een gedeelte van de markten dat amper media-aandacht krijgt: de geldmarkt. Alleen als onzekerheid en onrust grip krijgen op het sentiment en men vreest voor trendwijzigingen en rotatie in de assetallocatie, dan komt dit segment in het nieuws.

De geldmarkt is een van de zwakste schakel in het systeem en is sentiment gevoelig. Als het medaille een keer omdraait, waarbij de paniek uitbreekt, kan de kosten natuur logaritmisch bij kapper oplopen.
hosseiniank@yah...