Regeldruk komt over asset managers heen


De komende maanden komt veel wet- en regelgeving op fondshuizen en distributeurs af. Fondsnieuws zet de Europese regelwoede op een rij.

Vanaf 1 juli dit jaar wordt de Europese richtlijn Ucits IV van kracht. In Nederland worden de nieuwe regels opgenomen in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).

Een van de mogelijkheden die de aangepaste richtlijn biedt, is om gebruik te maken van zogenoemde ‘master-feeder’structuren. Dit is onder de huidige richtlijn niet mogelijk.