'Rekenwerk Bosch is actuarieel onbenul'


Na de grondige pensioenanalyses van de commissies-Frijns en -Goudswaard, volgde afgelopen weekend een felle nabrander door het programma Zembla.

Op basis van toen nog ongepubliceerde berekeningen van bureau Frits Bosch stelt Zembla dat we de laatste twintig jaar 980 miljard euro hebben verkwanseld, schrijft Guus Boender.

Hij is board member van Ortec Finance en schrijft een bijdrage in reactie op het debat over de pensioebeleggingen.

799 miljard euro door verjubeling en te lage premies, 36 miljard euro omdat we de 'veilige' asset mix met 15 procent aandelen verlieten en 145 miljard euro omdat fondsen slechter zouden beleggen dan een 'gemiddelde' belegger.

Actuarieel onbenulDe berekening van 799 miljard euro getuigt van kwader trouw of ongelooflijk actuarieel onbenul. Het rapport stelt dat fondsen in 1990 een gemiddelde dekking hadden van 203 procent, terwijl elke expert weet dat de dekkingsgraden toen rond de 100 procent lagen.