Rendement factorstuk Rabo-portefeuilles kan beter


Sinds een jaar bestaan de actieve beheerportefeuilles van Rabobank voor een derde deel uit factorfondsen. Chief investment officer Han Dieperink is tevreden, maar ziet nog wel verbeterpunten.
cio Han Dieperink, Rabobank

Een outperformance van actieve fondsen is vaak toe te schrijven aan een overweging van waarde-aandelen of smallcaps, constateerde chief investment officer Han Dieperink van Rabobank twee jaar geleden.

Factorfondsen die systematisch een factor als waarde, momentum of quality spelen, zouden daarom wel eens een goed alternatief kunnen zijn voor dure actieve fondsen. Een voordeel ten opzichte van puur passieve fondsen is aan de andere kant dat factorfondsen kans bieden op het behalen van een outperformance. Klassieke trackers blijven per definitie na kosten achter bij de index die ze volgen. 

Destijds bestond het aandelengedeelte van Rabobanks beheerportefeuilles voor de helft uit klassieke brede indextrackers en voor de andere helft uit actieve beleggingsfondsen. Voor obligaties is dit nog altijd het geval. 

Roer om

Een jaar geleden besloot Dieperink het roer om te gooien en een derde van het aandelengedeelte in de Beheerd Beleggen Fondsen-portefeuilles (tegenwoordig Beheerd beleggen actief) in te ruimen van actieve fondsen, een derde voor klassieke indextrackers en een derde voor factorfondsen. Een vooruitstrevende stap. Fondsnieuws is daarom benieuwd hoe dit tot nu toe bevallen is.