Rente: hedgen of cashen?


De afgelopen tijd is er veel ophef geweest over Vestia. Deze woningbouwvereniging heeft door speculatief gebruik van rentederivaten een miljardenstrop geleden.

Dat schrijft Farid Kabbaj, directeur Investment Strategy & Solutions van Russell Investments, in een bijdrage voor Fondsnieuws. 

De financiële derivaten waardoor Vestia in de problemen kwam hebben echter ook positieve effecten. Nederlandse pensioenfondsen hebben na de invoering van het Financieel Toetsingskader (FTK) op grote schaal rentederivaten aangeschaft die bescherming bieden tegen een dalende rente.