Robeco: Bedrijfsnieuws verhult crisis


Het overwegend positieve nieuws dat door industriesector wereldwijd naar buiten is gebracht, staat in schril contrast met de aanhoudende schuldencrisis in Europa.

Die schuldencrisis baart zorgen, stelt Robeco in zijn jongste marktvisie. 

'Doormodderen lijkt het meest waarschijnlijke scenario.' Tegelijkertijd blijven de opkomende markten in hun kracht, hoewel de inflatiedruk toeneemt en er gestart is met een voorzichtige verkrapping.