Robeco: drie inconsistenties in kritiek Scientific Beta


De onderzoekers van Robeco blijven bij hun conclusie dat de passieve benaderingen van factorbeleggen tot capaciteitsproblemen kan leiden, zoals afgelopen september betoogd in The Journal of Portfolio Management.
David Blitz, Robeco