Robeco: negatieve sociale impact gaming-industrie


Robeco gaat de engagementdialoog aan met gamingbedrijven met als doel ze te bewegen tot meer aandacht voor de sociale impact van gaming en voor de arbeidsomstandigheden van hun werknemers. Een opvallend nieuw thema naast bekendere onderwerpen als klimaattransitie en mensenrechten.
Carola van Lamoen, Robeco

Dit bleek dinsdag tijdens de presentatie van de nieuwe engagement-thema’s voor 2021  van de Rotterdamse asset manager. Het Active Ownership-team van Robeco kiest elk jaar vier of vijf nieuwe thema's voor engagement met bedrijven over een periode van drie jaar met betrekking tot de financieel materiële ESG-risico's en -kansen.

De gaming-industrie is een snel groeiend deel van de techmarkt. Zeker met de lockdown zijn er veel nieuwe gamers bijgekomen. Circa 82 procent van consumenten wereldwijd heeft videogames gespeeld of gerelateerde content bekeken tijdens de lockdowns in 2020. Hoewel deze groei veel positieve effecten heeft voor zowel gamers, als de bedrijven zelf, en daarmee ook beleggers, heeft dit succes ook een keerzijde, licht Peter van der Werf, engagement specialist bij Robeco, het nieuwe thema toe.

De engagementactiviteiten van Robeco zullen zich richten op onderwerpen als de beperkte of stereotype representatie van minderheden, intimidatie van gamers in online omgevingen, de link tussen geweld in de reële en digitale wereld en gameverslaving. Daarnaast wil de asset manager ook opkomen voor de belangen en rechten van werknemers in deze sector, die door de groei van de sector steeds meer worden blootgesteld aan excessief overwerken en stressvolle deadlines. 

Vijf thema’s voor 2021

Voor 2021 zijn naast de “sociale impact van de gaming-industrie” nog vier andere thema’s gedefinieerd: klimaattransitie van financials, arbeidsrechten in een post-covid wereld, versnelling van het in lijn brengen van bedrijfsvoering met het Akkoord van Parijs en verbetering van de due diligence op het gebied van mensenrechten. 

Alle thema’s hebben gemeen dat ze gerelateerd zijn aan de actualiteit waarin de klimaatcrisis en de pandemie de belangrijkste uitdagingen zijn, legt Carola van Lamoen (foto), hoofd sustainable investing bij Robeco uit. 

Hoewel er een sterk momentum bestaat voor de klimaattransitie en het in vele opzichten de goede kant opgaat, is er tegelijk nog een lange weg te gaan, schetst zij. ‘We zien een toename in de commitment vanuit beleggers voor klimaatinitiatieven en samenwerkingsverbanden.’ Volgens Van Lamoen een teken dat beleggers in toenemende mate bereid zijn een vuist te maken tegen de klimaatproblematiek. 

In het nieuwe engagement-programma voor 2021 zal Robeco zich specifiek richten op de bancaire sector. Volgens Van der Werf kan deze sector in het bijzonder een grote rol spelen in het versnellen van de klimaattransitie. ‘Veel internationale banken hebben via hun leningportefeuille nog altijd veel exposure naar CO2-intensieve bedrijven en bedrijfsactiviteiten. Dat zien wij als risico en daarom willen wij het gesprek met hen aangaan.’

Van der Werf schetst dit als een bredere beweging waar Robeco deel van uit wil maken. Hij verwijst hierbij onder andere naar de “Investor Expectations for Paris-align Accounts” van de Institutional Investors Group on Climate Change. In november vorig jaar werden deze “investor expectations” naar 36 van Europa's grootste bedrijven gestuurd, samen met een brief ondertekend door 38 institutionele beleggers die 9.300 miljard dollar aan beheerd vermogen vertegenwoordigen. 

Uitbreiding van andere klimaatgerelateerde engagement-thema’s

Het engagement-thema dat gericht is op een versnelling richting het Akkoord van Parijs moet volgens Van der Werf worden gezien als een uitbreiding van eerdere klimaatgerelateerde engagement-thema’s. Robeco zal nog proactiever zoeken naar dringende verbetermogelijkheden bij bedrijven die ernstig achterlopen in de transitie naar een CO2-arm beleid.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat Robeco overgaat tot screening van alle beleggingen op minimale klimaattargets. Indien bedrijven hier niet aan voldoen dan zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot uitsluiting, een uitsluitingsbeleid dat vergelijkbaar is met dat van controversiële wapens en palmolie. 

Naast de klimaatgerelateerde thema’s heeft de pandemie een aantal ESG-thema’s meer naar de voorgrond geduwd volgens Van Lamoen. Ze doelt hiermee in de eerste plaats op de arbeidspraktijken, maar ook mensenrechten zijn zwaar getest door de crisis. 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Ook voor deze thema’s ziet het hoofd sustainable investing dat steeds meer beleggers samenwerken en acties verbinden aan hun beleid. Daarnaast wordt er niet alleen engagement gevoerd bij corporates, maar ook bij overheden. Naar verwachting zal de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, waarin het onder andere verplicht is om de negatieve impact van beleggingen inzichtelijk te maken, hier nog een belangrijke impuls aan geven.

Binnen het engagementprogramma gaat Robeco zich specifiek richten op de arbeidsrechten in de detailhandel, online maaltijdbezorging en hospitality sector, omdat de impact van de crisis hier heel duidelijk zichtbaar is. In de zogenoemde “gig-economy” waarin het niet gaat om vaste banen maar om losse klussen, wordt duidelijk hoe slecht werknemers beschermd zijn. 

‘Hoe bedrijven omgaan met hun medewerkers, is een cruciale proxy over hoe ze kunnen reageren op andere schokken. Wij zijn van mening dat dit een element zal zijn in de post-covid wereld waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten’, aldus Van der Werf. 

Mensenrechten 

Ook ten aanzien van het verbeteren van de due diligence op het gebied van mensenrechten, kiest Robeco voor specifieke sectoren: technologie-, kleding- en autobedrijven in ontwikkelde markten met een (deel van de) toeleveringsketen in gebieden met een hoog risico. 

Hoewel het waarborgen van mensenrechten altijd al een belangrijk focuspunt is, wil de asset manager hier nu meer proactief op toezien en de dialoog aangaan. Volgens Van der Werf vergt dit bijvoorbeeld een strakker proces van bedrijven. Naast de engagementdialoog met dergelijke bedrijven zal Robeco ook een beroep doen op overheden en NGO’s om dit af te dwingen. 

Respect voor mensenrechten wordt bovendien sterk geassocieerd met veerkracht in de waardeketen en een stabiele bedrijfsomgeving. ‘Beleggers zijn zich steeds meer bewust van en bezorgd over de aanzienlijke operationele, financiële, juridische en reputatierisico's waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen wanneer ze de mensenrechtenrisico's niet beheersen. Hiermee heeft dit thema ook een financiële motivatie’, vult Van Lamoen aan.