Rol adviseur valt niet te automatiseren


Een adviseur, mits onafhankelijk en objectief, heeft een zeer hoge toegevoegde waarde voor een belegger. Het is onmogelijk om deze rol te automatiseren.
Jan de Vries

Een beleggingsadviseur heeft meerdere rollen. Elke rol levert voor de belegger een duidelijke toegevoegde waarde op.

De eerste rol van de beleggingsadviseur is het bepalen van de optimale allocatie. Onderzoek toont aan dat de allocatie voor het allergrootste gedeelte bepalend is voor het rendement-risico karakteristieken van het vermogen van een belegger.

Enorm veel aspecten komen hierbij om de hoek kijken. Niet alleen de beleggingshorizon van de belegger maar ook zijn persoonlijke risicotolerantie spelen hierbij een belangrijke rol.

Maar het gaat verder. De adviseur onderzoekt ook hoeveel risico de belegger kan lopen. Vele aspecten spelen een rol bij het antwoorden van deze vraag. 'Hoe is het pensioen geregeld en wat voor soort hypotheek (aflossingsvrij of een spaarhypotheek) heeft de cliënt?' Een goede adviseur analyseert de vermogens- en inkomenspositie om hier goed inzicht in te krijgen.

Beleggingsplan

Uiteindelijk levert dit een beleggingsplan op voor de belegger, waarbij een beleggingsplan wordt gemaakt dat volledig past bij de cliënt en inzage geeft in de verwachte ontwikkeling van het vermogen en de kans dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Als het beleggingsplan gemaakt is, begint de volgende stap van de adviseur. Het beleggingsplan moet tegen zo laag mogelijke kosten geimplementeerd worden. Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van passieve indexfondsen. Hiermee verhoogd de belegger de kans op het realiseren van zijn doelstellingen.

De derde rol van de adviseur is om er voor te zorgen dat de portefeuille blijft aansluiten bij de doelstellingen van de cliënt. Er dient dus een herbalanceringsplan opgesteld te zijn. Zeker op de korte termijn kunnen flinke koersfluctuaties een negatieve reactie van beleggers opleveren.

Verleidingen weerstaan

Het is de taak van de adviseur om beleggers gerust te stellen als koersen eens flink dalen net zozeer om beleggers te behoeden om te veel risico te nemen als de koersen flink zijn gestegen.

Het vasthouden aan het beleggingsplan is een zeer belangrijke rol. Beleggers worden continu verleid om verkeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Beleggers verkopen als koersen gedaald zijn, de sector probeert alles om beleggers ervan te overtuigen dat actief beheer een betere methodiek is, enzovoort.

De adviseur speelt een educatieve rol om continue uit te leggen hoe financiële markten werken en wat een belegger moet doen om een succesvolle beleggingservaring door te maken.

In al deze benoemde rollen is het onze overtuiging dat een belegger aanzienlijk beter af is door gebruik te maken van een onafhankelijke en objectieve beleggingsspecialist. Deze rollen zijn onmogelijk te automatiseren.

Daarom vinden wij het een zeer kwalijke zaak dat banken zich aan het terugtrekken zijn met betrekking tot beleggingsadvies met als gevolg dat veel beleggers aan hun lot worden overgelaten.

Jan de Vries is dga en oprichter van De Vries Investment Services.

Meer achtergronden op Fondnieuws: