Standard Life: Emerging markets komen uit het dal


Opkomende markten laten een significant koersherstel zien. Te danken is dat aan twee ontwikkelingen: verbeterde grondstoffenprijzen en gewijzigde verwachtingen ten aanzien van het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

Zo schrijft Alex Wolf van Standard Life Investments in een marktvisie. Volgens de econoom hebben emerging markets een turbulent eerste halfjaar achter de rug, gekenmerkt door enerzijds substantiële politieke risico’s en anderzijds verbeterde marktomstandigheden.

In 2015 waren dalende grondstoffenprijzen en de verwachting dat de Fed de rente zou verhogen juist de oorzaak van de zwakke prestaties van deze regio's.