Stolker: Meer standaardisatie in fondsaanbod nodig


Er moet meer standaardisatie komen in het fondsaanbod, vindt Martin Stolker van AA Advisors. 'Het zou mij niet verbazen als ons aanbod de komende jaren met een derde afneemt.'
Martin Stolker, AA Advisors