Studie: veel ESG-fondsen zijn niet duurzaam


71 procent van de ESG-beleggingsfondsen sluit niet aan op de wereldwijde klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Bovendien blijken veel expliciet betitelde “klimaat” fondsen nog altijd te beleggen in fossiele brandstoffen. Van de grote aanbieders halen vooral State Street, UBS en BlackRock volgens de onderzoekers slechte scores.
greenwashing