Superfund overweegt verlaging fee


De Oostenrijkse hedgefondsmanager Superfund overweegt de beheervergoeding te verlagen nu de rendementen voor de beleggers tegenvallen.

Superfund heeft het moeilijk. In 2009 boekte een aantal fondsen een negatief rendement tot wel 50 procent, hetgeen een grote impact heeft op de inkomsten van het bedrijf, omdat deze vooral ook van de performance afhankelijk zijn.