Technologie: oudere generaties trekken nu de kar


Als gevolg van de Covid-pandemie zijn trends en thema’s die eerder voorbehouden leken aan millennials, nu ook bij oudere generaties geland. En ook al pakken we zoetjes-aan het normale leven weer op, dat is een beweging die niet zomaar zal keren.
Luke Barrs, GSAM