Templeton: Landenspreiding bij obligaties nu 'key'


Schuldpapier in Europa biedt beleggers op dit moment de meest interessante kansen op middellange termijn. Dat geldt met name als er meer specifiek op landenniveau wordt geselecteerd.
bondsdag, duitsland, italie

Dat stelt David Zahn, hoofd Europese fixed income van Franklin Templeton, in een marktvisie

Zahn verwacht dat er op termijn sprake zal zijn van rentestijgingen en dat de spread tussen de Duitse Bund en Zuideuropese obligaties weliswaar inkomt, maar dat er nog voldoende te verdienen valt.