Toezichtskosten omhoog na schrappen overheidsbijdrage


Financiële ondernemingen zijn komend jaar meer geld kwijt voor het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zo meldt de toezichthouder op haar website.

Aanleiding is dat de regering vanaf 2015 de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht van de AFM af te schaffen. Hierdoor zal de heffing per 2015 aanzienlijk stijgen.