Towers Watson: 'Hedgefonds verdient te veel'


Hedgefondsmanagers krijgen een te groot deel van het nettorendement dat ze op hun beleggingen maken. Tot die conclusie komt consultant en beloningsadviseur Towers Watson in het rapport 'Hedegefund Investing: Opportunities and Challenges'. 

Hedgefondsmanagers hebben tot de kredietcrisis veelal kunnen vragen wat ze wilden. De sector kent de 2 plus 20 procentnorm, wat inhoudt dat er naast een beheervergoeding van 2 procent een performance fee wordt betaald van 20 procent op het nettorendement, boven een bepaald niveau. Deze vergoeding leidt tot jaarlijkse lijstjes in Forbes van hedgefondsmanagers die per jaar meer dan 1 miljard dollar kunnen verdienen.