Vastgoedobligaties extreem gewild


Beursgenoteerde vastgoedfondsen en bedrijven in Europa hebben dit jaar een recordaantal obligaties uitgegeven. Het is bijna verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 

Vastgoedbedrijven hebben in de eerste negen maanden voor meer dan 15,4 miljard euro aan geld opgehaald, via emissies van obligaties, onderhandse plaatsingen en kleinere op de retail markt gerichte obligaties. Daaruit blijkt dat de bedrijven zich grotendeels buiten de banken om weten te financieren.