Vraag is of illiquiditeit private markten nog kwestie is


Het is de vraag of de illiquiditeit van private markten nog wel een probleem is, als de markt weer volatieler wordt. Vooral als je je realiseert dat liquide markten óók illiquide kunnen worden.
Martine Vissers en Niels Bodemheim