Waar kan de multi-asset belegger nog schuilen?


Multi-asset beleggers moeten jongleren om de complexe marktomstandigheden het hoofd te bieden. Voornamelijk het vastrentende gedeelte van de portefeuilles komt steeds meer onder druk te staan. ‘In 2021 mochten beleggers zich voor het eerst terecht afvragen wat een obligatie in de portefeuille moet.’
Ewout van Schaick, NN IP