Wat als je het benchmarkrisico niet wil?


Uitgangspunt bij de invulling van de portefeuille is vaak de benchmark. Het benchmarkrisico wordt dan als feit aangenomen. Maar wat nu als je dat niet wilt?

Eelco Ubbels Alpha Research bekeek op verzoek van Fondsnieuws twee portefeuillestrategieën die het risico als uitgangspunt nemen: Invesco Balanced Risk Allocation en de Risk Parity fondsen van Aquila Capital.