Webinar: Lage kosten, liquiditeit, transparantie


Liquiditeit is van groot belang bij de keuze voor een ETF. Vooral institutionele beleggers hechten er veel waarde aan omdat ze met grote bedragen snel willen kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Het is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom ETFs met het meeste vermogen onder beheer over het algemeen ook de grootste instroom zien. 

Dat zegt Antoine Lesné, head of ETF sales strategy EMEA bij State Street Global Advisors in een webinar vooruitlopend op het Eye on index investing event.

Dit evenement, dat wordt georganiseerd door ConspiracySinc en Fondsnieuws, vindt plaats op 16 april in Hilversum.

Deze week ging ook de webinar met Philippe Roset van ETF Securities live. Roset gaat in op hoe je met indexproducten kunt inspelen op valutaontwikkelingen, waarvan de stijging van de dollar en de Zwitserse frank recente voorbeelden zijn.

De komende weken zullen verder educatieve video’s met vertegenwoordigers van Vanguard, Think ETF’s en iShares op de website van het indexevent worden geplaatst. 

'Geen race to the bottom'

Over de dalende kosten van ETF’s zegt Lesné van SSGA dat deze zich vooral voordoen bij ‘plain vanilla’ fondsen, of ‘market bèta exposures’ zoals ze door het Amerikaanse fondshuis worden genoemd. 

Een ‘race to the bottom’ voorziet hij niet. De prijsdalingen zijn het gevolg van de toegenomen schaal. Er zal echter nog altijd wel iets op verdiend moeten blijven worden om zo innovatie binnen deze sector te bekostigen. 

Behalve lage kosten en liquiditeit gaat de specialist ook in op het belang van transparantie en vertelt hij over de grote belangstelling voor dividendstrategieën welke afgelopen jaar 25 procent van de totale instroom voor hun rekening namen.