Wel emerging market debt, geen valutarisico


Beleggers hebben weer oog voor obligaties uit opkomende markten, maar gaan selectief te werk en kiezen alleen voor schuldpapier in harde valuta.
Michael Hasenstab

De instroom van obligaties uit opkomende landen is terug op het niveau van voor mei vorig jaar, toen de angst voor ‘tapering’ het begin van een kapitaalvlucht inluidde.